Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ola Nilsson; Tedh Stjärnborg BEE 02-02, pp. 60. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 2002.

The work

Författare / Author: Ola Nilsson, Tedh Stjärnborg
Titel / Title: Blueboat
Abstrakt Abstract:

As today (July 2002) there is no doubt that a wireless revolution has arrived. As internet communication is growing stronger, more suitable and advanced techniques are used to integrate offices and home based networks to this new standard.
A still somewhat sleeping and awaiting market actor to this new technology is the industrial one. The Blueboat application is meant to replace cables in a military marine system, showing that the wireless solution is as least as good and more flexible as the traditional based on cables.

Our task was to send system information such as course, speed and depth from an internal rack to a client computer via Bluetooth. The system information is to be received, interpreted and logged on some kind of software (Bluboat) at the client computer.

To do this we are using a microcontroller that is listening on a serial port to receive the information that is to be transmitted. In the microcontroller the data packets are reformatted to Bluetooth packets which are sent to a Bluetooth device connected to the microcontroller
On the client side the Bluetooth packets are received and formatted so that it is possible to read real-time data on e.g. a laptop anywhere in the near facility.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Idag (juli 2002) är det ingen tvekan om att en trådlös revulotion är här. I takt med att Internetkommunikation växer sig starkare utvecklas mer anpassade tekniker för att integrera kontors och hemmanätverk med den nya standarden.
En fortfarande något återhållsam och vaksam aktör på den trådlösa marknaden är industrin. Vår applikation är tänkt att ersätta kablar i ett militärt marint system och samtidigt visa att den trådlösa tekniken är minst så god och mer flexibel än den traditionella lösningen som är baserad på kablar.

Vår uppgift bestod i att skicka systemdata såsom t.ex. kurs, hastighet och djup från en intern-rack till en klient dator via Bluetooth. Informationen ska tas emot, tolkas, visas och loggas i en mjukvara (Blueboat) på klientmaskinen.

För att klara av detta använde vi oss av en mikrodator som lyssnar på en seriell port för att ta emot information som sedan ska skickas vidare. I mikrodatorn tas datapaketen emot och formateras om till Bluetooth-paket som sedan skickas till en Bluetooth enhet som är kopplad till mikrodatorn.
På klientsidan tas Bluetooth-paketen emot och tolkas så att det är möjligt att läsa av realtidsdata på t.ex. en bärbar dator någonstans i närheten.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: : Bluetooth, Mikrodator, Visual Basic, STK500/501, AT MEGA128

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Data-Telekommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lennart Isaksson
Examinator / Examiner: Lennart Isaksson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: Kockums

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: blueboat.pdf (1069 kB, öppnas i nytt fönster)