Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Caroline Håkansson; Peter Strauss , pp. 72. MAM/Sektionen för Management, 2008.

The work

Författare / Author: Caroline Håkansson, Peter Strauss
hgy@bth.se
Titel / Title: Belöningssystem - Kopparmyntet, två sidor av samma mynt
Översatt titel / Translated title: Reward system – Kopparmyntet, two sides of the same coin.
Abstrakt Abstract:

Resultatet av denna undersökning och detta arbete har visat på ett ifrågasättande av systemet, av såväl anställda som chefer. Huvudanledningarna är framförallt okontrollerbarheten, den låga motivationsfaktorn och vad belöningen grundar sig på. Vår slutprodukt består av ett antal förslag till förbättringar av Kopparmyntet inom Swedbank.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Belöningssystem, arbetsmotivation, förändring, vinstdelningssystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilekonomprogrammet
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Björn Ljunggren
blj@bth.se
Examinator / Examiner: Henrick Gyllberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Swedbank

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: beloningssystem, kopparmyntet.pdf (568 kB, öppnas i nytt fönster)