Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Eric Eskilsson , pp. 31. TEK/avd. för signalbehandling, 2008.

The work

Författare / Author: Eric Eskilsson
eres04@student.bth.se
Titel / Title: Styrprogram till PIC-processorer för fjärrmanövrerad relämatris
Översatt titel / Translated title: Styrprogram till PIC-processorer för fjärrmanövrerad relämatris/Manueuvre program to PIC-processor for remote-controlled matrix of relays
Abstrakt Abstract:

Abstract

The aims with this report are to document the upgrade and development of new software for the distance laboratory at Blekinge Tekniska Högskola. The work has been focused on implementing the identification number in a microcontroller, to read its data from a so called look-up table and to be able to control digital components through a serial bus (SPI). The look-up table is a list of data from which the software reads data for the different types of printed circuit boards in the hardware component of the distance laboratory is in focus.
The results of the report are an implemented, upgraded version of the software and all three aims has been accomplished.


Sammanfattning

Syftet med detta arbete har varit att utveckla och uppgradera en ny mjukvara till distanslaboaratoriet på Blekinge Tekniska Högskola, genom att implementera adressen till en microcontroller, att läsa dess data från en så kallad look-up table, samt att kunna styra digitala komponenter med en seriell buss (SPI). Fokus i programmeringen har legat på look-up table, vilket är en datalista som mjukvaran läser funktionsdata från för de olika korttyperna i matrisen.
Resultatet är en implementerad, uppgraderad version av mjukvaran och alla tre målen har gått att genomföra.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: Styrprogram, PIC-processor, fjärrmanövrerad, relämatris, look-up table, digital potentiometer, Full-speed USB, I2C-buss, SPI-kommunikation

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 09/25/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för signalbehandling
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: exarbete_eric_eskilsson.pdf (362 kB, öppnas i nytt fönster)