Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Albin Persson; Jimi Karlsson MEE 01-28, pp. 79. Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing, 2002.

The work

Författare / Author: Albin Persson, Jimi Karlsson
mfi@bth.se
Titel / Title: Device and Service Discovery in Bluetooth Networks
Abstrakt Abstract:

In view of Bluetooth?s growing popularity a lot of research is being done to improve the
performance of Bluetooth. Most of the research being performed prerequisites that a connection
has already been made. Due to the frequency hopping spread spectrum used by Bluetooth the
connection establishment is not as easy as it seams. Two processes have been derived to bridge
the frequency discrepancies between devices, inquiry and page.
In this thesis, we study the inquiry and page processes and the time it takes to complete a
connection with no, one or two voice channels present at the initiating device. We have found
the times to complete the processes to be lengthy at best, unreasonably long if there is voice
traffic present. Through optimisation, we have decreased the mean time to connect. We propose
some changes to the default values of a few time outs and variables, which yields a substantial
improvement in performance, especially in the case when there is voice traffic present. The
changes are in the software only, no changes in hardware are necessary.
After a connection is made a client may want to start using the services of the device it is
connected to. This is another topic of this thesis. Bluetooth does not provide means of accessing
a service, only discovering it. Thus, there is the need for higher-level protocols for accessing
services. We have investigated some of the service discovery protocols currently available.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Med tanke på Bluetooth-teknikens växande popularitet bedrivs mycket forskning för att förbättra Bluetooth-teknikens prestanda. Den mesta delen av forskningen förutsätter att en uppkoppling redan skett. På grund av frekvenshoppningstekniken som används i Bluetooth är detta inte så lätt som det låter. För att överkomma frekvensskillnaden mellan enheter används två processer, inquiry och page.
I denna uppsats studerar vi inquiry- och page-processerna och studerar tiden det tar att slutföra en uppkoppling med ingen, en eller två tal-kanaler redan uppkopplade.
Vi har funnit att tiden det tar är i bästa fall lång, om det finns tal-kanaler uppkopplade är tidsåtgången oacceptabel. Genom optimering av en del variabler och time-outs har vi lyckats reducera uppkopplingstiden, speciellt i fallet med tal-kanaler redan uppkopplade.
Våra föreslagna ändringar är endast i mjukvaran, inga hårdvaruändringar är nödvändiga.
Efter att uppkopplingen är slutförd kommer användaren att vilja börja använda de tjänster som erbjuds. Detta är en annan del av uppsatsen.
Bluetooth-tekniken tillhandahåller inte något sätt att tillgodogöra sig tjänster, bara att upptäcka dem. Därför behövs det protokoll för att lösa detta. Vi har undersökt en del av de så kallade "service discovery"-protokoll som finns tillgängliga idag
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Elektroteknik - Electrotechnology
Nyckelord / Keywords: service discovery, inquiry, page, bluetooth, connection establishment

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Elektroteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Professor Hans-Jürgen Zepernick
hans@atcrc.com
Examinator / Examiner: Markus Fiedler
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst för telekommunikation och signalbehandling/Dept. of Telecommunications and Signal Processing
Inst för telekommunikation och signalbehandling S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.bth.se/its
I samarbete med / In co-operation with: Australian Telecommunications Cooperative Research Centre

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: report.pdf (628 kB, öppnas i nytt fönster)