Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Rasmus Björk; Kunal Luthra , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Rasmus Björk, Kunal Luthra
bjork.rasmus@gmail.com
Titel / Title: GROWTH: En studie om hur man kan skapa liv i en post-apokalyptisk spelvärld
Översatt titel / Translated title: GROWTH: A study in how you can create life in a post-apocalyptic game world
Abstrakt Abstract:

Detta arbete undersöker frågan om hur man kan gå tillväga för att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld med hjälp av färger, former och animationer i en egen spelproduktion. Arbetet tar upp flera teorier kring spelutveckling, post-apokalyptisk fiktion och färglära. Arbetet tar också upp verktyg som användes i produktionen av det spel som skapades och hur arbetet fortskred. Diskussionen som följer tar upp hur metoderna som användes påverkade resultatet och vad resultatet blev, samt hur man gick tillväga för att tolka det. Slutsatsen som dras i diskussionen visar att det är möjligt att skapa en känsla av liv i en postapokalyptisk spelvärld i en egen produktion och hur man kan förbättra de metoder som använts i en eventuell uppföljning av detta arbete. Nyckelord för detta arbete är; färgteori, post-apokalyps, spelproduktion och spelutveckling.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Humaniora - the Humanities\Psychology
Nyckelord / Keywords: Post-apokalyps, färgteori, spelproduktion, spelutveckling

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8v6gmh
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/11/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
peter.giger@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

0760455179

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete - rabj08 och kulu09.pdf (11813 kB, öppnas i nytt fönster)