Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carolina Bergman; Ann Wilhelmsson , pp. 36. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Carolina Bergman, Ann Wilhelmsson
carolina_bergman@swipnet.se wilhelmsson.ann@telia.com
Titel / Title: Datavetenskapliga/datatekniska högre utbildningar riktade till kvinnor - Ett framgångsrikt koncept?
Abstrakt Abstract:

Siffror om könsfördelning inom IT-branschen och på högre tekniska utbildningar talar sitt tydliga språk. Andelen män inom ämnesområdena data och teknik är ofta betydligt större än andelen kvinnor. Detta kan ge till följd att samhället går miste om en stor del potentiella begåvningar. En jämnare könsfördelning brukar dessutom resultera i ett trevligare och gemytligare klimat.
För att öka intresset bland kvinnliga studenter för vissa IT-utbildningar har en del universitet och högskolor ändrat utbildningsformer och innehåll. Några har även utformat särskilda program som vänder sig till kvinnor. Vi har i vårt kandidatarbete inriktat oss på tre utbildningar av den karaktären: Datateknisk utbildning för kvinnor (DUK), Datavetenskapligt program företrädesvis för kvinnor (DUR) och Datateknisk ingång för kvinnor (DTI). De viktigaste frågeställningarna som vi kommer att besvara och de slutsatser som vi har fått fram i rapporten är:

Frågeställningar:

Ø Finns det idag ett behov av högre tekniska utbildningar som är riktade till kvinnor?
Ø Har kvinnor behov av en speciell pedagogik i högre tekniska utbildningar och vad är i så fall innebörden av den?
Ø Ska man ha undervisning i klass med bara kvinnor hela utbildningen, eller är en senare integrering med program som är öppna för båda könen att föredra?

Slutsatser:

Ø I dagens samhälle finns det ett behov av högre tekniska utbildningar som bara är riktade till kvinnor.
Ø Att studera i en kvinnlig klass resulterar i en pedagogik som anses vara av stor betydelse
Ø Vikten av en integrering med andra mixade program någon gång under utbildningstiden är stor.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: genusteori, riktade utbildningar, pedagogik

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datateknisk utbildning för kvinnor
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Lundberg
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
Anmärkningar / Comments:

Carolina Bergman 0730-661251
Ann Wilhelmsson 0736-803539