Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Stefan Vahlgren BEE04:20, pp. 20. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2004.

The work

Författare / Author: Stefan Vahlgren
igu@bth.se
Titel / Title: Språkstöd i distanslaboratoriet på BTH
Översatt titel / Translated title: Support of language in the distance laboratory at BTH
Abstrakt Abstract:

To study and laborate at distance, its necessary that the coursematerial is accessible via internet.
Teaching at more languages than swedish bocomes more common,
why the information of courses needs to exist at several languages.
As teacher, you need a way to publish and edit material of a course. It also has to be easy for the students to find the information. The distance laboratory have developed an administrative websystem that handles programme, courses and students, but misses the possibility for teachers to change content at the webpages and publish new coursematerial on a way.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: För att kunna studera och laborera på distans krävs att
kursmaterialet finns tillgängligt via Internet.
Undervisning på fler språk än svenska blir mer och mer viktig,
därför behöver kursinnehållet finnas tillgängligt på flera språk.
Som lärare behöver man ett sätt att publicera och ändra
materialet för en kurs. Samtidigt måste det vara
lätt för studenten att hitta informationen.
Distanslaboratoriet har tagit fram ett administrativt webbsystem
som hanterar program, kurser, lärare och studenter, men saknar
möjligheten för lärare att ändra innehåll på sidor och
publicera nytt kursmaterial på ett enkelt vis.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: distanslaboratorie, distancelaboratory, websystems, webbsystem

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Dataingenjör/Computer Engineer
Registreringsdatum / Date of registration: 02/07/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Johan Zackrisson
jza@bth.se
Examinator / Examiner: Ingvar Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: sektionen för teknik
Anmärkningar / Comments:

Tel: 0763-151839
e-post: stva01@student.bth.se

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapport.pdf (618 kB, öppnas i nytt fönster)