Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Benjamin Corkovic , pp. 60. MAM/Sektionen för Management, 2009.

The work

Författare / Author: Benjamin Corkovic
benjamin.corkovic@transportoren.se
Titel / Title: Finanskris & lågkonjunktur – konsekvenser för åkerier och dess anställda
Abstrakt Abstract:

Generellt gäller att den undersökta branschen har blivit ganska så hårt påverkad av finanskrisen och lågkonjunkturen. De flesta åkerier har tvingats säga upp personal och även sänkningar av antal arbetstimmar förekommer. Omplaceringar är inte så vanliga inom populationen och det lutar åt att de mindre åkerier klarat sig lindrigare undan än vad de större har gjort. De åkerier som har varit i branschen en längre tid verkar också vara mindre känsliga för marknadsförändringar. Framtidsbilden ur åkarnas ögon ser mestadels stabil eller positiv ut medan investeringsviljan i branschen har avtagit då majoriteten nu är mer försiktiga än vad de varit tidigare.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information

Nyckelord / Keywords: Transport, Åkeri, Finanskris, Lågkonjunktur

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Företagsekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 12/14/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Björn Ljunggren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: magisterarbete slutversion 2.pdf (487 kB, öppnas i nytt fönster)