Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Kalle Berglund; Kim Ysberg; Hampus Nilsson; Tony Lundell; Dan Lakss , pp. 30. TKS/Medieteknik, 2009.

The work

Författare / Author: Kalle Berglund, Kim Ysberg, Hampus Nilsson, Tony Lundell, Dan Lakss
Titel / Title: Captain Osprey and The Wings of Fate - En spelproduktion
Översatt titel / Translated title: Captain Osprey and The Wings of Fate - A game production
Abstrakt Abstract:

I den här slutreflektionen kommer ni att kunna läsa om vårt kandidatarbete i sin helhet. Ni får ta del av det koncept vi arbetade fram och strävade efter att realisera. Ni kommer att få följa med i arbetsprocessen där vi låter er få inblick i hur vi gick från idé till färdig produkt inom de tre avdelningarna programmering, grafik och ljud. Avslutningsvis kommer vi att reflektera över kandidatarbetstiden, både som grupp och på individnivå. Några av de frågeställningar vi tar upp handlar om hur vi har lyckats genomföra projektet trots bristande planering och utan någon hierarkisk ordning samt hur det har varit att arbeta i en grupp där majoriteten av medlemmarna har haft en ny roll för första gången i ett projekt.

Throughout this final reflection you'll be able to read about our graduation project as a whole. You'll take part of the concept we developed and strived after trying to realize it. An insight of our work process where we describe how we transfered our idea from paper to a final product will be given. You will read about the work process from the programmers, sound designers and graphical artists perspective. Toward the end of the document thoughts about how we worked as a team and at an individual level are discussed. Some of the questions we bring up is about how we managed to complete the project despite the lack of planning, hierarchic structure and at last, how it was like working in a new area of expertise for the first time.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Spel, Spelprojekt

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2009
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jonas Svegland, Rebecka Molin
jonas.svegland@bth.se, rebecka.molin@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: slutreflektion_highhorse2.pdf (691 kB, öppnas i nytt fönster)