Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Urban Benson , pp. 13. HAL/Sektionen för hälsa, 2004.

The work

Författare / Author: Urban Benson
Titel / Title: test tsesy
Abstrakt Abstract:

fdsdfasdf

Ämnesord / Subject: Hälsa och vårdvetenskap - Health and Health science

Nyckelord / Keywords: sadfasdfasdf

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Folkhälsovetenskap 41-80 poäng/Public Health
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: HAL/Sektionen för hälsa
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: