Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Petter Andersson; Eric Ericsson , pp. 48. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Petter Andersson, Eric Ericsson
Titel / Title: Jämförelse av funktionsbibliotek för JavaScript
Abstrakt Abstract:

När de traditionella skrivbordsapplikationerna görs om till webbapplikationer,
ställer det krav på JavaScript som används mer och mer för att få fram ett
responsivt gränssnitt på webben. För att underlätta utvecklingen av
JavaScriptapplikationer har ett antal funktionsbibliotek skapats.
I vår studie undersöker vi därför vilket av de två populäraste
JavaScriptbiblioteken idag, jQuery och Prototype, som presterar bäst i dagens
mest använda webbläsare. Dessa tester har utförts i ett testramverk som vi
själva utvecklat för att vara webbläsaroberoende och inte kräva något av de
bibliotek vi testar. Testerna är uppdelade i fyra testfall som körs 20 gånger för
att ge ett mer tillförlitligt resultat. Vi har testat hur varje bibliotek hanterar
traversering och manipulation av DOM-trädet, sätter och hämtar stilar och
attribut på element i DOM-trädet och hanterar event på element i DOM-trädet.
Testerna visade att biblioteket Prototype presterade bättre på alla utom ett
testfall i majoriteten av våra utvalda webbläsare; det enda testfallet där jQuery
presterade bättre än Prototype var där DOM-trädet skulle manipuleras. Trots
att Prototype inte alls är lika omtalat som jQuery, verkar det vara ett bättre
bibliotek att använda till webbapplikationer som ska ha ett interaktivt
gränssnitt då det i flertalet av våra tester presterar bättre.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: JavaScript, funktionsbibliotek, jQuery, Prototype, Prestanda

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8j3sgc
Program:/ Programme Data- och systemvetenskap
Registreringsdatum / Date of registration: 06/22/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Dr Stefan Johansson
Examinator / Examiner: Dr Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011ericsson.pdf (1137 kB, öppnas i nytt fönster)