Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christin Hartlow; Helen Vestman , pp. 31. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Christin Hartlow, Helen Vestman
Titel / Title: Är resebranschens webbplatser strukturerade? - kriterier för en tydlig webbplats.
Abstrakt Abstract:

Internet består av väldigt många webbplatser där både kvalitet och kvantitet varierar. Dagens webbplatser är ofta kompakta genom att de innehåller mycket länkar, information och grafik. Detta medför att sidorna blir röriga och ger för många synintryck för användaren. Det blir svårt för användaren att ta till sig informationen och att tyda budskapet. I detta arbete utreds hur en webbplats bör se ut för att vara så tydlig som möjligt gentemot användaren. Webbplatserna som utreds är begränsade till resebranschen.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Webbplats, kriterier, resebranschen, resebyrå

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Jelte Jansons
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kriterierweb_1.pdf (2954 kB, öppnas i nytt fönster)