Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Camilla Eriksson; Linda Eriksson; Therese Jeansson , pp. 25. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Camilla Eriksson, Linda Eriksson, Therese Jeansson
Titel / Title: Brandväggar ur hemanvändarens perspektiv
Abstrakt Abstract:

Det huvudsakliga syftet med denna rapport var att undersöka några av marknadens brandväggsprogram som kunde tänkas vara lämpliga för vår målgrupp, det vill säga en hemanvändare. Detta eftersom det idag inte finns någon lättillgänglig information inom detta område.

I sökandet av brandväggsprogram fann vi en uppsjö av olika typer av brandväggar och därför har denna undersökning avgränsats till endast fyra brandväggsprogram, nämligen Norton Personal Firewall, Sygate Personal Firewall, Tiny Personal Firewall samt Zone Alarm. Denna avgränsning gjordes genom att välja ut de som experter inom området utvärderat och har ansett vara de som är säkerhetsmässigt bäst på marknaden. Undersökningsgruppen bestod av 28 testare som passade in i vår definition av en hemanvändare. Tyngdpunkten i vår rapport har lagts på brandväggsprogrammens användarvänlighet, eftersom vår hemanvändare oftast inte besitter de tekniska kunskaper som i allmänhet krävs. Med denna undersökning ville vi få fram vilka kriterier ett brandväggsprogram skulle uppfylla för att det skall klassas som användarvänligt. Vi behandlade även områdena informationslänkar/hjälpfunktioner, användarmanual, installation, programdelen och avinstallation för varje brandväggsprogram. I undersökningen har vi använt oss av tidigare gjorda tester om brandväggsprogram, och när det gäller användarvänlighet har vi använt oss av litteratur som behandlar detta ämne. Undersökningen omfattar inte brandväggarnas säkerhet eftersom vi valde att fokusera rapporten på användarvänligheten hos brandväggsprogrammen.

Vår empiriska studie bestod av frågeformulär och egna utvärderingar av undersökningens brandväggsprogram.
Samtliga i undersökningsgruppen bedömde att brandväggsprogrammens användarvänlighet var hög, förutom hos ett av programmen. Dessutom visade undersökningen att användarvänligheten hos ett brandväggsprogram var ett av de kriterier som vi inte trodde skulle rankas så högt. Det visade sig dock vara väldigt viktigt för vår målgrupp.

Slutsatsen från denna undersökning blev att Norton Personal Firewall, Sygate Personal Firewall samt Zone Alarm var de brandväggsprogram som var användarvänliga enligt undersökningsgruppen. Dock var Norton Personal Firewall det brandväggsprogram som klassades som mest användarvänligt. Tiny Personal Firewall var det enda brandväggsprogram som inte kunde klassas som användarvänligt.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications

Nyckelord / Keywords: Brandvägg, Brandväggar, Användarvänlig, Hemanvändare

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Datavetenskapligt program för kvinnor/Computer Science for Women
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Lars Lundberg
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: brandväggar ur hemanvändarens perspektiv.pdf (2804 kB, öppnas i nytt fönster)