Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Daniel Marcovici; Shpend Pirku , pp. 59. COM/School of Computing, 2011.

The work

Författare / Author: Daniel Marcovici, Shpend Pirku
dmarcovici@gmail.com, shpendp@gmail.com
Titel / Title: Utvärdering av HTML5 från utvecklingsperspektiv
Abstrakt Abstract:

Målet med denna avhandling är att ge en översikt av HTML5:s möjligheter och utvärdera dessa från ett utvecklingsperspektiv genom att ställa de mot tidigare lösningar. Sällan kan något nytt introduceras utan att problem dyker upp, speciellt när det gäller webben. Problemen som ska lösas samt problemen som uppstår vid skiftet till det nya märkspråket granskas och detsamma gäller lösningarna på båda sidor. Tanken med HTML5 är att man ska kunna göra mer med mindre. Med andra ord ska användningen av insticksprogram för diverse uppgifter minskas, och huruvida troligt detta blir är en del av undersökningen.

Dokumentet behandlar även rollen HTML5 har i uppgången av webbapplikationer och hur den gynnar denna utveckling på både skrivbordet samt i de handhållna enheterna. Det utökade fokuset mot en mer dynamisk webb har även orsakat att rollen som JavaScript och CSS3 spelar blivit desto större. Kopplingen mellan märkspråket, skriptspråket samt stilmallarna har som resultat av detta stärkts med en djupare integration däremellan.

Avhandlingens omfattning är huvudsakligen begränsad till de större tillskotten i HTML5 och deras ställning i problem/lösningssammanhanget. Dessa tillskott är bland annat de semantiska strukturelementen, hanteringen av ljud och video, lagringsgränssnitten, formulärsfunktionaliteten samt lokaliseringsmöjligheter. På grund av tillväxten av mobilt surfande observeras även vad HTML5 innebär för bland annat webbapplikationer på mobiltelefonen.

I slutändan kunde ett antal slutsatser konstateras rörande fördelarna, men även nackdelarna, med att flytta över en så stor del av funktionaliteten som möjligt till märknings- och skriptspråken. Problemen som lösningarna medför kunde till störst del inte ses som något mer än temporära och beroende av nuvarande förutsättningar. Potentialen för att slå ut insticksprogrammen inom diskuterade områden i den närmaste framtiden är till en viss del ännu osäker. Mycket beror trots allt på marknadens bemötande. Att HTML5 är ett viktigt och kompetent märkspråk för den numera applikationsinriktade webben kunde däremot bekräftades som förväntat.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Web, HTML5, CSS, JavaScript

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8hwg5m
Program:/ Programme Data- och systemvetenskap
Registreringsdatum / Date of registration: 06/17/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bo-Krister Vesterlund
bo-krister.vesterlund@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Johansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011marcovici.pdf (1404 kB, öppnas i nytt fönster)