Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Valdemar Hemlin , pp. 43. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Valdemar Hemlin
Titel / Title: En tolkning av klassiska porträttfotografier
Abstrakt Abstract:

Den överlägset vanligaste formen av porträtt idag är porträttfotografiet. I denna studie har jag valt att undersöka tre av tidernas största porträttfotografers bildspråk för att på så vis kunna utvinna de röda trådar i deras porträttuppbyggnad och sedan applicera dessa på en egen porträttserie. Huvudfokus lades på att ta hänsyn till de faktorer och komponenter som påverkar bildens uppbyggnad och hur man sedan kan kombinera dessa. Detta både med hjälp av analysering på några av dessa fotografers mest berömda porträtt samt kommentarer och forskning på dem. Slutresultatet av denna undersökning blev en porträttserie där jag även har skrivit en motivering för varje bilds uppbyggnad.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Arbus, Avedon, bildspråk, kompositionsanalys, Nadar, porträttfotografi

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vfhg9
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/20/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: kandidatarbete_valdemar_hemlin_pdf.pdf (817 kB, öppnas i nytt fönster)