Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erica Folkesson; Frida Skarp , pp. 142. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Erica Folkesson, Frida Skarp
erica.folkesson@gmail.com, fridaskarp@gmail.com
Titel / Title: Trade Outside In
Abstrakt Abstract:

Th'is project has focused on exploring the physical environment of food markets in Kisumu, on the shore of Lake Victoria. During the time in Kisumu every market has been turned inside out to learn and understand how they function and what makes some of them more popular than others. The historical aspects of trade and markets have been investigated as well as the current trends which affect the markets and can be seen as opportunities or threats for sustainable development of them. This has been done with the starting point in the trader’s and customer’s perspectives and results in guidelines for development and construction of new marketplaces.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Projektet har fokuserat på att undersöka de fysiska parametrar som gör marknadsplatser där mat säljs funktionella och populära. Undersökningen utfördes i Kisumu, Kenya med utgångspunkt i hur försäljare och kunders uppfattar marknaderna. Resultatet är råd och riktlinjer för utveckling av gamla och uppförande av nya marknadsplatser.
Ämnesord / Subject: Fysisk planering - Spatial Planning\Commerce
Fysisk planering - Spatial Planning\Urban Design
Fysisk planering - Spatial Planning\Communications
Nyckelord / Keywords: markets, marketplace, food, Kisumu, Kenya, trade, traders, customers, guidelines, history, trends, MFS

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8t9jys
Program:/ Programme Fysisk Planering/Spatial Planning
Registreringsdatum / Date of registration: 04/11/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Franklin Mwango, Gunnar Nyström, Maria Nyström
frnkmwango@yahoo.com, gunnar.nystrom@bth.se, maria.nystrom@chalmers.se
Examinator / Examiner: Abdellah Abarkan
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Chalmers University of Technology, Department of Architecture