Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Måns Billing; Jakob Lindh , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Måns Billing, Jakob Lindh
billingmans@gmail.com, contact.jakoblindh@gmail.com
Titel / Title: Berättande i digitala spel - En undersökning av monomyten och dess gestaltning
Abstrakt Abstract:

Den här uppsatsen undersöker monomytens två inledande steg The Ordinary World och The Call to Adventure samt hur dessa kan gestaltas i digitala spel. Syftet är att få insikt i hur spelmediet kan använda sig av de här teorierna om berättelsestrukturer för att skapa mer engagerande upplevelser. För att undersöka problemområdet konkretiserades teorierna i ett ramverk utifrån vilket en spelprototyp utvecklades och två redan existerande digitala spel analyserades. Prototypen jämfördes med de analyserade spelen för att undersöka på vilket sätt teorierna om The Ordinary World och The Call to Adventure gestaltats. Undersökningen visade på att spelmediet erbjuder en mängd olika sätt att gestalta teorierna på och vilka för- och nackdelar dessa gestaltningssätt har. Vidare pekade användandet av monomyten på dess fortsatta relevans inom spelmediet, men även på de problem som reproduktionen av monomytens struktur kan leda till.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: The Ordinary World, The Call to Adventure, monomyten, digitala spel, berättelsestrukturer

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vebu7
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/19/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rebecka Molin, Pirjo Elovaara
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

+46 (0)768 95 90 10
+46 (0)704 91 26 35

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lindh_jakob_måns_billing_kandidatarbete.pdf (399 kB, öppnas i nytt fönster)