Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christian Johansson MCS-2003:17, pp. 28. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Christian Johansson
Titel / Title: Computer Forensic Text Analysis with Open Source Software
Översatt titel / Translated title: Kriminaltekniska textundersökningar med hjälp av öppen källkod
Abstrakt Abstract:

Detta papper koncentrerar sig på kriminaltekniska undersökningar av text, med fokus på användande av mjukvara med öppen källkod. Pappret diskuterar och undersöker olika tekniker för framtida automatisering av dessa undersökningar.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Artificial Intelligence
Nyckelord / Keywords: forensics, text analysis, natural language

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis.pdf (288 kB, öppnas i nytt fönster)