Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Edita Gustafsson; Catrin Löfström , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Edita Gustafsson, Catrin Löfström
edita_gc2@hotmail.com
Titel / Title: Analogt tänkande, digitalt skapande
Översatt titel / Translated title: Analog thinking, digital creation
Abstrakt Abstract:

I dagens digitala mediesamhälle är det väldigt enkelt för människor att producera och dela med sig av bilder genom internet utan att tänka på vad en bild faktiskt är. Denna uppsatsen är en studie som undersöker tanken och färgvalen i bildskapandet. Undersökningen bygger på om man kan använda sig av gamla färgteorier från 1800-talet i digitalt bildskapande idag under 2000-talet. Med hjälp av Johann Wolfgang von Goethes färglära som publicerades i början av 1800-talet och gavs ut i en svensk version 1976 har vi kunnat genomföra en produktion genom att implementera dessa teorier och ställa dem i relation till dagens digitala bildskapande. Slutsatsen blev att dessa teorier fortfarande är relevanta på så sätt att man kan ta hjälp av dem om man vill förmedla vissa känslor som majoriteten kan uppfatta i sina bilder. Med ett intervjumaterial från fyra professionella konstnärer ger undersökningen en bredare förståelse för uppfattningen av den analoga och digitala färgen.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Johann Wolfgang von Goethe, bildproduktion, färglära, färgteori

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xmeam
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 08/29/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pella Sahlin / Rebecka Molin
pella.sahlin@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: analogttänkandedigitaltskapande_houn-8xmeam.pdf (1012 kB, öppnas i nytt fönster)