Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Victor Adolfsson , pp. 52. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2002.

The work

Författare / Author: Victor Adolfsson
pt97vad@student.bth.se
Titel / Title: Säkerhetskapital En del av det Intellektuella Kapitalet
Översatt titel / Translated title: Security Capital, one part of the Intellectual Capital
Abstrakt Abstract:

Det saknas metoder att mäta informationssäkerhet inom företag och företagets tillgångar har förändrats från ett fokus på maskiner och råvaror till kunskap (intellektuellt kapital). Rapporten utforskar om det finns delar av företags intellektuella kapital som beskyddar företagets tillgångar och processer. Detta kapital kallas säkerhetskapital. Hur skulle företags informationssäkerhet kunna tydliggöras genom dess intellektuella kapital och hur kan begrepp inom informationssäkerhet och företagsvärdering hänga samman?
Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen hur informationssäkerhet är relaterat till intellektuellt kapital.
Rapporten bygger på litteraturstudier om intellektuellt kapital och informationssäkerhet. Data har samlats in från dels börsnoterade företags årsredovisningar och dels från pressreleaser och börsinformation. Denna information har sedan analyserats både kvantitativt och kvalitativt och begreppet säkerhetskapital har växt fram.
Teorier om företagsvärdering, intellektuellt kapital, risk management och informationssäkerhet presenteras och blir den referensram i vilket begreppet säkerhetskapital sätts i sitt sammanhang.
Begreppet säkerhetskapital presenteras i form av modeller och situationer vari olika perspektiv på säkerhetskapital analyseras och utvärderas.
Slutsatserna är främst i form av modeller och beskrivningar av hur man kan se på säkerhetskapital i förhållande till intellektuellt kapital och andra begrepp. Området är komplext men delar av resultaten (som är på en hög abstraktionsnivå) kan användas för att värdera andra typer av immateriella tillgångar.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Datavetenskap - Computer Science\Electronic Security
Företagsekonomi - Business Administration\Information
Nyckelord / Keywords: Intellektuellt kapital, informationssäkerhet, risk, säkerhetskapital

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Andreas Jacobsson
andreas.jacobsson@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Centrum för Elektronisk Säkerhet, Blekinge Tekniska Högskola
Anmärkningar / Comments:

Övriga handledare: Anders Hederstierna (anders.hederstierna@bth.se) och Anders Nilsson (anders.nilsson@bth.se)
Författaren kan nås via pt97vad@student.bth.se alternativt victor@faust.org

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: adolfssonfinal.pdf (529 kB, öppnas i nytt fönster)