Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ulrika Isaksson; Karin Kvarnström; Malin Nilsson MCS-2003:06, pp. 42. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2003.

The work

Författare / Author: Ulrika Isaksson, Karin Kvarnström, Malin Nilsson
jaui@affv.nu, kvarnstroem@spray.se, malins_email@spray.se
Titel / Title: Challenges with Incident Management - In Information Technology
Översatt titel / Translated title: Utmaningar med Incident Hantering - Inom Informations Teknologi
Abstrakt Abstract:

IT-security is a global problem and over the world Computer Emergency Response Teams (CERT) are created in order to solve the problem. The common understanding is that IT-security is important but no straight guideline how to deal with it.

The Swedish IT-incident centre (SITIC) started 2003. It is a Swedish solution on an international problem. There are challenges to be met when handling an IT-incident centre – organisation form, activity and result.

We believe a general solution in IT-incident management that will suit all parties in the society, is a hard task for SITIC as things stand today. What we can deduce from our investigation is that there is no greater need of SITIC among the global companies. We believe one reason for this is that they are going to create within their companies some sort of CERT function by themselves in the future. This in its turn, depend on that the companies do not have any trust to SITIC, they do not see the benefit with an activity as SITIC because they only see the reporting, they do not believe they are going to get something in return.

Conclusion: Incident management is not only about reporting incidents, but a continuous life cycle with phases: detect, report, measure and follow-up.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: IT-säkerhet är ett globalt problem och över världen skapas Computer Emergency Respons Teams (CERT) för att försöka att lösa olika problem. Den vanliga uppfattningen är att IT-säkerhet är viktigt men att inga direkta guidelines finns för hur man skall hantera det.

SITIC som är det svenska IT-incident centret, startade 1 januari, 2003. Det är en svensk lösning på ett internationellt problem. För ett IT-incident center finns det utmaningar att hantera såsom organisations form, verksamhet och resultat.

Vi tror att en generell lösning av hanteringen IT-incidenter som skulle passa alla parter i samhället blir svårt för SITIC att klara av som det ser ut idag. Vad vi kan härleda från vår utredning är att det inte finns något större behov av SITIC för de globala företagen. Vi tror att en av anledningarna är att företagen själva i framtiden tänker starta egna CERT-funktioner. Detta i sin tur kan bero på att företagen inte har något större förtroende för SITIC, de kan inte se någon fördel men verksamheten, de ser endast rapporteringsdelen. Företagen tror inte att de kommer att få något tillbaka när dom rapporterar sina incidenter till SITIC.

Slutsats: Incident hantering handlar inte bara om att rapportera incidenter, utan det är en kontinuerlig livscykel innehållande faserna: upptäcka, rapportera, åtgärda och följa upp.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Effects on Society
Datavetenskap - Computer Science\General
Nyckelord / Keywords: Challenges, IT-incident centre, IT-incident management, incident, CERT, SITIC

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Datavetenskap, 40 poäng/Master programme Computer Science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Rune Gustavsson
rgu@bth.se
Examinator / Examiner: Rune Gustavsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: challenges with incident management.pdf (440 kB, öppnas i nytt fönster)