Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Isadora Lundgren; Lisa Abrahamsson , pp. 32. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Isadora Lundgren, Lisa Abrahamsson
isadoralundgren@gmail.com, lisa.abrahamsson@hotmail.com
Titel / Title: Hur kan vi utveckla vårt personliga uttryckssätt med ljud?
Översatt titel / Translated title: How can we develop our individual narrative technique with sound design in a Swedish drama production?
Abstrakt Abstract:

This is a bachelor thesis that studies and discuss the question: How can we develop our
individual narrative technique with sound design in a Swedish drama production? We
have done research and empirical studies. We have analyzed movies to get an idea how
we use the sound design in Swedish drama productions today. We have produced a movie
that gives sound the biggest part.

Key words: Swedish drama production, narrative technique, sound design

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här texten undersöker och diskuterar kring frågeställningen: Hur kan vi utveckla vår
personliga berättarteknik med hjälp av ljuddesign i svensk dramaproduktion?
Research och empiriska undersökningar i form av filmanalyser har stått till grund för
arbetet, där målet var att komma fram till hur ljud används i dagens svenska
dramaproduktioner. Utifrån resultatet har vi skapat ett personligt berättarsätt med
ljuddesign och applicerat det på en egen produktion.

Nyckelbegrepp: Svensk dramafilm, berättarteknik, ljuddesign
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Svensk dramafilm, berättarteknik, ljuddesign

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xsbu4
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 09/03/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Pirjo Elovaara
pirjo.elovaara@bth.se
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: islu09liaf09.pdf (2887 kB, öppnas i nytt fönster)