Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christer Lindén; Tommi Käyhkö , pp. 57. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Christer Lindén, Tommi Käyhkö
Marie.aurell@bth.se
Titel / Title: Webbkonfiguratorer - Konsten att skräddarsy på Internet
Abstrakt Abstract:

Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att identifiera och beskriva de faktorer som kritiskt inverkar på en webbkonfigurators framgång och öka förståelsen kring faktorernas påverkan ur ett företagsperspektiv. Vårt syfte är även att försöka identifiera och beskriva eventuella mönster, som kan ses som generella inom området för webbkonfiguratorer.

Metod: Som metod för insamling av empirisk data, har vi använt oss utav enkäter. Dessa har sänts ut via elektronisk post till de medverkande företagen. Vi har även genomfört ett test av de medverkande företagens webbkonfiguratorer.

Slutsats: Vi har med bakgrund av våra empiriska och teoretiska data identifierat och beskrivit ett antal faktorer som vi kan se som essentiella för en webbkonfigurators framgång. Vi har även kunnat urskilja vissa mönster, som är generella och oberoende av bransch eller produkt.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\International Business

Nyckelord / Keywords: Webbkonfiguratorer, elektronisk handel, kundanpassning i stor skala

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Business Administration
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
Pst@bth.se
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: lindén käyhkö .pdf (958 kB, öppnas i nytt fönster)