Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Dan Sjödahl; Liselotte Heimdahl; Olle Lundahl; Tobias Oldegren , pp. 32. TKS/Medieteknik, 2008.

The work

Författare / Author: Dan Sjödahl, Liselotte Heimdahl, Olle Lundahl, Tobias Oldegren
dasj05@student.bth.se, lihl05@student.bth.se, hallonduell@gmail.com, tobias.oldegren@telia.com
Titel / Title: Evertiles - All you need is tiles!
Översatt titel / Translated title: Evertiles - All you need is tiles!/Evertiles - All you need is tiles!
Abstrakt Abstract:

Evertiles är ett spel producerat av Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren och Dan Sjödahl. Vårt mål med spelet var att vi ville göra ett onlinespel centrerat kring att spelaren skulle samla på saker och att spelare skulle mäta sina prestationer mot varandra för att se vem som är bäst.

Grundidéen var att vi skulle ha en färdig spelvärld där spelare skulle gå runt och döda monster för att få saker. Idéen utvecklades snart till att vi skulle ha en värld som skapade sig själv genom slumpmässig generering, och med andra spelelement som innebar att det skulle finnas mer att göra än att döda monster. I slutprodukten finns en potentiellt, näst intill, oändlig värld och möjligheter för spelarna att bygga egna städer.

Denna rapport kommer detaljera produktionen av spelet, från konceptstadiet tills dess att projekttiden var slut. Våra tankar om projektets gång, och detaljer om våra procedurer, återfinns i både reflektionsdelen, som är majoriteten av denna rapport, samt i våra personliga reflektioner.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Evertiles is a game produced by Olle Lundahl, Liselotte Heimdahl, Tobias Oldegren and Dan Sjödahl. Our goal with the game was to make an online game focused on collecting things and allowing players to compare their accomplishments to see who is the best.

The first idea was that we would have a pre-made game world where players would go around and kill monsters to get items. The idea was then developed to having a randomly generated game world, accompanied with other game elements that would allow players to do more things than just killing monsters. In the final products, there is a potentially nigh infinite world, and the players have the ability to construct cities.

This report will detail the production of the game, from the first game concept, to the end of the project. Our thoughts concerning the project, and details of our procedures, are found in the reflections chapter, which is the majority of this report, and in our personal reflections.
Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: Spel, Flash, Flash-spel, Webspel, Evertiles, BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Digitala Spel, Game, Flash, Flash-game, Webgame, Evertiles, BTH, Blekinge Institute of Technology, Digital Games

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2008
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Joel Hakalax
joel.hakalax@bth.se
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TKS/Medieteknik
S-374 24 Karlshamn
+46 455 38 50 00
Anmärkningar / Comments:

Detta är en reflektionsdel till en digital medieproduktion.

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: evertiles.pdf (504 kB, öppnas i nytt fönster)