Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katrin Andersson; Camilla Larsson; Anja Svennarp , pp. 74. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2000.

The work

Författare / Author: Katrin Andersson, Camilla Larsson, Anja Svennarp
Titel / Title: IT-företagens syn på betydelsen av Social kompetens vid rekrytering till olika tjänster
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Titel: IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid rekrytering till olika tjänster.

Författare: Katrin Andersson, Camilla Larsson och Anja Svennarp

Handledare: Göran Alsén och Eva Wittbom

Problem: Det finns både forskare och författare som uttalar sig om att social kompetens blir allt viktigare som ett krav vid anställning. Kan det finnas ett mönster i hur viktig social kompetens är för IT-företag som använder sig mycket av teamwork?
· Hur stor betydelse har den sociala kompetensen vid rekrytering till olika tjänster i IT-företag?

Syfte: Att skapa en klarare bild av IT-företagens syn på betydelsen av social kompetens vid rekrytering till olika tjänster.
· Huvudsyftet är att se hur IT-företagen prioriterar social kompetens i förhållande till utbildning, betyg och arbetslivserfarenhet mellan tjänsterna programmerare, systemutvecklare och säljare.
· Delsyftet är att skapa förståelse för hur rekryteringsprocessen går till i IT-företagen för att kunna fånga den sociala kompetensens betydelse vid rekrytering.

Metod: För att kunna nå vårt syfte har vi använt oss av en kvantitativ metod, utförd på individnivå. Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med en enkät som underlag.

Slutsats: Social kompetens är viktigare hos säljaren än hos programmeraren och systemutvecklaren. Däremot arbetar programmeraren och systemutvecklaren mer i team än vad säljaren gör. Extern rekrytering är det som mestadels förekommer och den personliga kontakten har stor betydelse vid rekrytering. Vanligtvis deltar tre personer från företaget i rekryteringsprocessen. De små företagen använder rekryteringskonsulter och test mindre än de större företagen.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Organization
Nyckelord / Keywords: Social kompetens, rekrytering, It-företag

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsekonomi/Business Administration in Strategic Systems Management
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ewa Wittbom
Examinator / Examiner: Ewa Wittbom, Göran Alsén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.iem.bth.se/