Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Christer Åberg , pp. 29. ING/School of Engineering, 2011.

The work

Författare / Author: Christer Åberg
Titel / Title: Simuleringsmodell av en vält
Översatt titel / Translated title: Simulation model of an road roller
Abstrakt Abstract:

In this report a model of a road roller is created to simulate its velocity for different joystick signals. The model will also simulate the pressure that occurs in the road rollers hydraulic system when it is driven in different velocitys and gears. In this project a program that is called Simulink is used to model the road roller. Diffrent sub-models are derived concerning velocity and the pressure in the hydraulic system which later is used to form the model of the road roller.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I denna rapport tas en modell fram över en vält för att simulera vältens hastighet för olika körspaks utslag. Dessutom simulerar modellen det tryck som skapas i vältens hydrauliska system vid olika hastigheter och växlar. I projektet används programmet Simulink för att ta fram en simulerings modell över välten. Olika delmodeller relaterade till vältens hastighet samt trycket i det hydrauliska systemet som sedan används till att bilda modellen av välten.
Ämnesord / Subject: Elektroteknik - Electrotechnology
Mathematics\General
Nyckelord / Keywords: Vält, Simulering, Simulink, Hastighet

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8qtca4
Program:/ Programme Elektroteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 01/24/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för högskoleingenjörsexamen/Degreeproject, Bachelor of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Lars Håkansson
Examinator / Examiner: Lars Håkansson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Dynapac AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011_åberg.pdf (2074 kB, öppnas i nytt fönster)