Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Anders Gunnarsson; Per-ola Malm , pp. 68. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Anders Gunnarsson, Per-ola Malm
anga01@student.bth.se, pomb01@student.bth.se
Titel / Title: E-mail som marknadsföringskanal och dess effekter på kundrelationer
Översatt titel / Translated title: E-mail as a marketingchannel and it's affect on customer relationships
Abstrakt Abstract:

E-mail lämpas som marknadsföringskanal endast i förhållande
till varans eller tjänstens relationsförväntan, som kunden förknippar varan ellertjänsten med. Denna relationsförväntan utgörs av faktorer såsom pris, tidigare
kunskap om produkten och produktsegment.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: e-mail, marknadsföring, relationsmarknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Entreprenörsutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
pst@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Ågren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: gunnarsson och malm.pdf (689 kB, öppnas i nytt fönster)