Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Kellner; Fredrik Brundin; Ola Blissing; Tim Ekberg; Sam Samuelsson , pp. 63. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Marcus Kellner, Fredrik Brundin, Ola Blissing, Tim Ekberg, Sam Samuelsson
Titel / Title: Spelutveckling för Facebook – från koncept till produkt
Abstrakt Abstract:

Abstrakt
Under vårt kandidatarbete arbetade vi under 20 veckor med att utveckla ett webbaserat spel riktat
mot Facebook. Vi använde Agile/Scrum som projektmetod för vårt arbete och förändrade metoden
och utvecklade verkyg för att effektivisera den för vårt syfte.
Vi kom fram till att det är svårt att göra ett socialt spel och att det viktigaste i produktionen är att
se till att det finns en tydlig koppling mellan spelarnas interaktion med varandra och den
grundläggande spelmekaniken. Vi tappade fokus under utvecklingen och lärde oss den hårda vägen
vikten av att planera realistiskt och börja ifrån grunden när man utvecklar ett spel.
Spelet vi skapade använder sig av slumpässigt genererad terräng, är skrivet i JavaScript och
utspelar sig i en viktoriansk miljö.
Nyckelord: Facebook, spelutveckling, webbutveckling, internet, sociala spel
Abstract
During our bachelor thesis we worked for 20 weeks with the development of a web-based game
for Facebook. We used Agile/Scrum as our project planning method, changed the method to make
it more effective for our purpose and developed tools for the method.
We came to the conclusion that it's hard to make a social game and that the most important thing
in the production is to make sure that there's a clear connection between the players' interaction
with each other and the foundations of the game mechanics. We lost focus during the
development and learned the hard way the value of planning realistically and to start from the
core when developing a game.
The game we created uses a random generated terrain, is written in JavaScript and takes place in a
Victorian environment.
Keywords: Facebook, game development, web development, internet, social games

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Software Engineering
Spelutveckling - Digital Game Development
Nyckelord / Keywords: Facebook, spelutveckling, webbutveckling, internet, sociala spel, Facebook, game development, web development, internet, social games

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8kclj7
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/30/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Roger Skogh, Rebecka Molin
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: houn-8kclj7.pdf (7146 kB, öppnas i nytt fönster)