Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ann-Sofie Persson , pp. 68. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Ann-Sofie Persson
aspe01@student.bth.se
Titel / Title: Avgörande faktorer när småföretag investerar i elektronisk handel
Översatt titel / Translated title: Major factors for small companies to invest in electronic commerce
Abstrakt Abstract:

Företag letar efter att effektivisera informationsutbytet genom elektronisk handel och fler småföretag väljer att investera i olika lösningar för att erhålla fördelarna med elektronisk handel. Trots nackdelar och barriärer anser de intervjuade småföretagen som har investerat att det är fördelarna som överväger och de är positiva till en fortsatt investering. De avgörande faktorererna när småföretag väljer att investera i elektronisk handel och de erfarenheter och resultat företagen har erhållit genom investeringen har varit en del av syftet i arbetet.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Information
Företagsekonomi - Business Administration\Management Control
Företagsekonomi - Business Administration\Marketing
Nyckelord / Keywords: e-handel, e-commerce

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Entreprenörsutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Hederstierna
anders.hederstierna@bth.se
Examinator / Examiner: Anders Hederstierna
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: uppsats.pdf (459 kB, öppnas i nytt fönster)