Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Mikael Karlsson , pp. 23. DSN/School of Planning and Media Design, 2011.

The work

Författare / Author: Mikael Karlsson
cauwboy@hotmail.com
Titel / Title: Skumma typer & trevliga personer - en bilderbok
Abstrakt Abstract:

Kandidatarbetets huvudsakliga mål är att producera en bilderbok för alla åldrar, Skumma Typer & Trevliga Personer. En bilderbok är interaktiv till sin karaktär och den här boken har också ett tilltal på flera nivåer. Bokens bilder innehåller tydliga allusioner, främst riktade till den vuxne läsaren.

Medieteknik är, i det här sammanhanget, att först skissa analogt, föra över skisserna digitalt, bearbeta i datorn och därefter skriva ut bilderna. Via ljusbord har bilderna sedan tecknats igen på akvarellpapper och sedan målats med akvarellfärg för att uppnå nyanser som kan vara svåra att nå digitalt. Syftet är att skapa en organisk bild av den digitala perfektionismen.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: bilderbok, karaktärsdesign, digital bildbehandling, traditionell teckning, allusioner

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8karfa
Program:/ Programme Digital bildproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/27/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Simon Gustafsson
Examinator / Examiner: Peter Giger
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: 8906143352-mikael_karlsson.pdf (2695 kB, öppnas i nytt fönster)