Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Katrin Andersson; Eleonor Björklund och Sara Kristiansson , pp. 51. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2003.

The work

Författare / Author: Katrin Andersson, Eleonor Björklund och Sara Kristiansson
Titel / Title: The importance of economy and emotions for temporary workers' striving towards permanent work
Översatt titel / Translated title: Betydelsen av ekonomi och emotioner för uthyrningspersonalens strävan efter ett permanent arbete
Abstrakt Abstract:

Temporary employees enjoy the varying work that the temp branch can give them. That is why they stay in the business. Affinity with colleagues, aspirations to personal development, higher wages and participation in social events in a company are reasons for them to appreciate a permanent work. We are able to conclude that social relationships not are of greater importance to work satisfaction than income and standard of living.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Uthyrningspersonalen trivs med de varierande arbetsuppgifterna som bemanningsbranschen kan ge dem. Det är också det som är orsaken till att de skulle stanna kvar i branschen. Vad som gör att de skulle uppskatta ett permanent arbete är samhörigheten med arbetskamrater och de eftersträvar personlig utveckling, högre lön och delaktighet i sociala evenemang på företaget. Därmed kan vi konstatera att de sociala relationerna inte har större betydelse för deras arbetstillfredsställelse än vad inkomst och levnadsstandard har.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Organization

Nyckelord / Keywords: Uthyrningspersonal, bemmaningsbranchen, ekonomi, emotioner, permanent arbete

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram Ekonomi, 40 poäng/Master programme Economy
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Hellmer, Marie Hemming
stefan.hellmer@bth.se marie.hemming@bth.se
Examinator / Examiner: Stefan Hellmer och Marie Hemming
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Tjäntemannaförbundet HTF