Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Shahzad Babar; Aamer Mehmood MSC-2010:06, pp. 72. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Shahzad Babar, Aamer Mehmood
shahzadbabar192@gmail.com, aamer_malikpk@yahoo.com
Titel / Title: Enhancing Accessibility of Web Based GIS Applications through User Centered Design
Översatt titel / Translated title: Ökad tillgänglighet av webbaserade GIS-applikationer genom användarcentrerad design
Abstrakt Abstract:

Web Accessibility emerged as problem when disabled and elder people started interaction with web contents soon after the inception of World Wide Web. When web based GIS applications appeared on the scene of web and users of these kinds of applications increased, these applications faced the similar problem of accessibility. The intensity of web accessibility problems in GIS based applications has increased rapidly during recent years due to extensive interaction of user with maps. Web Accessibility problems faced by users of GIS applications are identified by content evaluation and user interaction. Users are involved in identification of accessibility problems because guidelines and automated tools are not sufficient for that purpose. User Centered Approach is used to include users in the development process and this has also helped in identification of accessibility problems of the users at early stages. The thesis report identify the accessibility issues in Web based GIS application by content evaluation and user interaction evaluation. MapQuest, a web based GIS application, is taken as a case study to identify the web accessibility problems in GIS applications. This thesis report has also studied that how accessibility of the web based GIS applications can be enhanced by using UCD approach in development process of GIS applications.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Webbtillgänglighet fram som problem när funktionshindrade och äldre människor började interaktion med webb-innehåll strax efter starten av World Wide Web. När webbaserade GIS-applikationer på scenen av webb och användare av dessa typer av tillämpningar ökat, dessa tillämpningar mötte liknande problem med tillgängligheten. Intensiteten av problem webbtillgänglighet i GIS-baserade applikationer har ökat snabbt under senare år på grund av omfattande interaktion med användaren med kartor. Webbtillgänglighet problem som användare av GIS-applikationer är identifierade med innehåll utvärdering och interaktion med användaren. Användare delta i identifieringen av tillgänglighetsproblem eftersom riktlinjer och automatiserade verktyg är inte tillräckliga för detta ändamål. Användarcentrerad metoden används för att inkludera användarna i utvecklingsprocessen och detta har också bidragit till en kartläggning av tillgängligheten problem för användarna i ett tidigt skede. Avhandlingen rapport identifiera tillgänglighetsfrågor i Webbaserade GIS-applikation av innehåll utvärdering och användarinteraktion utvärdering. MapQuest, en webbaserad GIS-applikation, tas som en fallstudie för att identifiera problemen webbtillgänglighet i GIS-applikationer. Denna uppsats Rapporten har också studerat hur att tillgängligheten av webbaserade GIS-applikationer kan förbättras med hjälp UCD strategi i processen för utveckling av GIS-applikationer.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Web Accessibility, UCD (User Centered Design), Web based GIS applications

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 02/02/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Sara Eriksén
sara.eriksen@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: accessibilty of web based gis.pdf (1243 kB, öppnas i nytt fönster)