Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Richard Stenberg , pp. 62. TEK/avd. för maskinteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Richard Stenberg
Titel / Title: Utrustning för automatisk matning av ändkapningsmaskin för lysrör
Översatt titel / Translated title: Equipment for automatic feeding of MRT's end cut machine
Abstrakt Abstract:

Målet med arbetet har varit att utveckla utrustning för automatisk inmatning av lysrör till MRT:s ECM (End Cut Machine). ECM är en maskin som används för att kapa av ändarna på lysrör genom termisk chock och återvinna det kvicksilverhaltiga lyspulver som lysrören innehåller.

Arbetet inleddes med att en produktdefinition sattes upp där aspekter såsom hur processen i stort går till, vilken omgivning utrustningen skall verka i , vilka människor som berörs av utrustningen och ekonomiska frågor behandlas.

Efter produktdefinitionen följer en produktundersökning. Det föreligger ett starkt önskemål från MRT:s kunder att ECM ska levereras med möjlighet till automatisk inmatning av lysrör. I dagsläget finns inte finns några tidigare lösningar på problemet som uppfyller kraven tillfredställande.

Nästa steg var att göra en kravuppställning. Där listas krav inom kategorierna funktion, ekonomi, miljö, ergonomi och säkerhet. Alla krav har inte kunnat implementeras eftersom projektet inte har lett till en slutgiltig produkt utan avslutades med byggandet och testandet av en prototyp.

För att bestämma hur utrustningen skulle se ut togs ett antal produktförslag fram. Dessa jämfördes inbördes och i förhållande till tidigare erfarenheter av lysrörs egenskaper. Förslaget som ansågs ha störst potential att uppfylla kraven vidareutvecklades ytterligare och ritningar ritades upp i Autocad. Det vidareutvecklade förslaget har relativt låg teknisk komplexitet och utvecklingskostnaderna kan därför hållas låga. Förslaget bygger på att lysrören hela tiden hålls i rörelse med hjälp av transportband för att undvika stopp i flödet.

För att se om förslaget fungerade som tänkt konstruerades en prototyp. Test av prototypen påvisade att ett antal modifikationer var nödvändiga. När modifikationerna var genomförda löste prototypen uppgiften att från ett magasin med en stor mängd lysrör leverera ett jämnt flöde. Prototypen är dock inte byggd i full skala och därmed inte testad med så stora volymer som den slutgiltiga produkten är tänkt att klara.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Lysrör, ECM, ändkapning

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 04/01/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Stefan Sjödahl
Examinator / Examiner: Stefan Sjödahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för maskinteknik
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: MRT System

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth_amt_ex_2004c12_se.pdf (2080 kB, öppnas i nytt fönster)