Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Angélison; Filip Angélison , pp. 49. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Johan Angélison, Filip Angélison
Titel / Title: Monsterdesign
Översatt titel / Translated title: Monster design
Abstrakt Abstract:

Monster fyller en väldigt viktig roll i dagens skräckfilm och skräckspel där en av deras största uppgifter är att vara skrämmande. Denna uppsats är en studie som fokuserar på hur man designar skrämmande monster inom spel och film. Vi har, med hjälp av teoretiska tolkningar, tagit reda på faktorer som kan påverka vad människor ser som monster samt hur man kan göra monstret skrämmande på en kognitiv nivå. Exempel på sådana här faktorer är kultur, etnicitet, religion. Även sexism och rasism har en betydelse i detta samband. Med hjälp av tidigare forskning och analys av skräckfilmer och skräckspel har vi samlat in tips och idéer över hur man designar skrämmande monster. Dessa tips och idéer tillhandahåller vi i den resulterande bok om monsterdesign som vi skrivit i anslutning till denna studie.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development

Nyckelord / Keywords: Monster, skräck, rädsla, film, spel, design

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vdh8m
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/18/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger
Examinator / Examiner: Peter Ekdahl
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00