Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Magnus Karlberg , pp. 44. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2004.

The work

Författare / Author: Magnus Karlberg
gunnar.rahlen@bth.se
Titel / Title: Keycaller - Mobila tjänster inom telematik med ett telefonstyrt motorlås
Översatt titel / Translated title: Keycaller - Mobile services within telematics for a telephone controlled motor lock
Abstrakt Abstract:

This is a thesis report concerning mobile services within telematics for a telephone controlled motor lock. This report constitutes a pre-study on how to develop this from an idea to a fully operational product. The basic idea is to make it possible to control a lock no matter where you are in the world.

This thesis is made in association with the company Creab/Trossö Lås in Karlskrona, Sweden and I would like to take the opportunity to thank all those that in some way have been involved in this project. First I would like to thank Tommy Romlin and Ola Corneliusson at Creab/Trossö Lås for their patience with the project. I would also like to thank my first examiner Ulrick Rodin as well as my new examiner Gunnar Råhlén for their support in this.

A special thanks to my family for their support during this thesis.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Detta är en rapport gällande mobila tjänster inom telematik med ett telefonstyrt motorlås. Denna rapport utgör en förstudie om hur man kan utveckla denna produkt från idé till en fullt fungerande produkt. Tanken är att man skall kunna styra låset i sin dörr oavsett vart man befinner sig i världen

Detta examensarbete är utfört i ett samarbete Creab/Trossö Lås i Karlskrona och jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka alla som på något sätt varit inblandade i detta projekt. Först vill jag tacka Tommy Romlin och Ola Corneliusson på Creab/Trossö Lås för deras tålamod med detta projekt. Jag vill också tacka min första examinator Ulrick Rodin så som min andra examinator Gunnar Råhlén för deras support i detta projekt.

Ett speciellt tack vill jag rikta till mina föräldrar som varit ett stort stöd för mig under den tid som detta examensarbete pågått.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: mobile services, telephone controlled motor lock

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Data-Telekommunikation
Registreringsdatum / Date of registration: 03/16/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Ola Corneliusson
Examinator / Examiner: Gunnar Råhlén
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Creab/Trossö Lås

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: keycaller.pdf (791 kB, öppnas i nytt fönster)