Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Lenander , pp. 69. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Johan Lenander
gunnar.agren@bth.se
Titel / Title: E-handel - Vilka faktorer styr konsumentens köp över Internet och då med fokus på hälsokostbranschen?
Översatt titel / Translated title: E- Commerce
Abstrakt Abstract:

In today’s IT-community, consumers use the internet in a increasing rate to find information or to purchase products and services. This has led to a growth in the market, but also a greater competition between e-stores and web shops. To separate yourself from the masses has become more important, the question is; what strategy should the IT-salesman use?

The meaning of this scientific study is to find and focus on witch the primary factors/aspects are, that controls and is the very foundation for the consumer making a purchase, by using the internet.
The purpose is to give companies a clear view of what it is that influence the consumer into buying theirs products, and how this group responds to different strategies and factors. This will also help the companies to make as cost-efficient decisions as possible.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: I dagens IT-samhälle använder allt fler konsumenter sig av Internet för att söka information eller för att inhandla produkter och tjänster. I takt med att marknaden har växt har även konkurrensen bland webbshopar och e-butiker hårdnat. Det har blivit allt viktigare för e-butiker att urskilja sig från mängden. Frågan är då hur IT-entreprenörer ska agera och hur de ska utveckla sina e-handelsystem, e-butiker och e-strategier för att få konsumenten att e-handla.

Syftet med denna vetenskapliga uppsats är att finna och belysa vilka primära faktorer/aspekter som styr och ligger till grund för konsumentens köp över Internet och då med fokus på hälsokostbranschen. Detta för att ge företag inom branschen en tydlig antydan om vad som styr konsumentens köp och hur denne påverkas av olika faktorer och detta för att företag ska kunna fatta så strategiska och kostnadseffektiva beslut som möjligt.
Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: e-handel, e-commerce, internet, marknadsföring

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Entreprenörsutbildning
Registreringsdatum / Date of registration: 11/30/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Stevrin
pst@bth.se
Examinator / Examiner: Gunnar Ågren
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: JL Health & Nutrition (www.byggmuskler.nu)
Anmärkningar / Comments:

Johan Lenander
Mobil: 0708-630059
E-post: info@byggmuskler.nu
E-butik: www.byggmuskler.nu