Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Imran Ashraf; Amir Shahzed Khokhar MCS-2010-23, pp. 60. COM/School of Computing, 2010.

The work

Författare / Author: Imran Ashraf, Amir Shahzed Khokhar
im_qamar@yahoo.com, amir_ask@yahoo.com
Titel / Title: Principles for Distributed Databases in Telecom Environment
Översatt titel / Translated title: Principer för distribuerade databaser inom Telecom Miljö
Abstrakt Abstract:

Centralized databases are becoming bottleneck for organizations that are physically distributed and access data remotely. Data management is easy in centralized databases. However, it carries high communication cost and most importantly high response time. The concept of distributing the data over various locations is very attractive for such organizations. In such cases the database is fragmented into fragments and distributed to the locations where it is needed. This kind of distribution provides local control of data and the data access is also very fast in such databases. However, concurrency control, query optimization and data allocations are the factors that affect the response time and must be investigated prior to implementing distributed databases. This thesis makes the use of mixed method approach to meet its objective. In quantitative section, we performed an experiment to compare the response time of two databases; centralized and fragmented/distributed. The experiment was performed at Ericsson. A literature review was also done to find out other important response time related issues like query optimization, concurrency control and data allocation. The literature review revealed that these factors can further improve the response time in distributed environment. Results of the experiment showed a substantial decrease in the response time due to the fragmentation and distribution.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Centraliserade databaser blir flaskhals för organisationer som är fysiskt distribuerade och tillgång till data på distans. Datahantering är lätt i centrala databaser. Men bär den höga kostnaden kommunikation och viktigast av hög svarstid. Konceptet att distribuera data över olika orter är mycket attraktiv för sådana organisationer. I sådana fall databasen är splittrade fragment och distribueras till de platser där det behövs. Denna typ av distribution ger lokal kontroll av uppgifter och dataåtkomst är också mycket snabb i dessa databaser. Men, samtidighet kontroll, frågeoptimering och data anslagen är de faktorer som påverkar svarstiden och måste utredas innan genomförandet distribuerade databaser. Denna avhandling gör användningen av blandade metod strategi för att nå sitt mål. I kvantitativa delen utförde vi ett experiment för att jämföra svarstid på två databaser, centraliserad och fragmenterad / distribueras. Försöket utfördes på Ericsson. En litteraturstudie har gjorts för att ta reda på andra viktiga svarstid liknande frågor som frågeoptimering, samtidighet kontroll och data tilldelning. Litteraturgenomgången visade att dessa faktorer ytterligare kan förbättra svarstiden i distribuerad miljö. Resultaten av försöket visade en betydande minskning av den svarstid på grund av splittring och distribution.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Distributed Computing
Nyckelord / Keywords: distributed databases, centralized database, fragmentation, data allocation, query processing, query optimization, concurrency control

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Magisterprogram i Datavetenskap/MSC in Computer science
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2010
Uppsatstyp / Type of thesis: Masterarbete/Master's Thesis (120 credits)

Context

Handledare / Supervisor: Professor Lars Lundbarg, Magnus Vigerlöf
lars.lundberg@bth.se, magnus.vigerlof@ericsson.com
Examinator / Examiner: Niklas Lavesson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: COM/School of Computing

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson AB

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: dv2403-mcs-2010-23.pdf (1121 kB, öppnas i nytt fönster)