Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Marcus Borgquist; Adrian Lindholm , pp. 26. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Marcus Borgquist, Adrian Lindholm
borgquist@mail.bip.net , is98ali@student.bth.se
Titel / Title: Mikrobetalningar - dåtida problem, framtida lösningar
Abstrakt Abstract:

Mikrobetalningar har länge setts som nyckeln till det stora genombrottet för e-handeln.
Dock har mikrobetalningar på Internet inte slagit igenom i praktiken än. Denna
uppsats tar upp orsakerna till varför detta inte skett. Den tar också upp framtida
tillämpningar för mikrobetalningar.
Syftet med denna uppsatsen har varit att undersöka orsakerna till mikrobetalningarnas
låga genomslag på Internet, samt hur framtida användningsområden för
mikrobetalningar ser ut.
För att nå fram till detta syfte har vi använt oss av tre källslag. Dessa är skriven
litteratur, artiklar om e-handel och betalningssystem, samt intervju med en relevant
person hos en större leverantör av mobila tjänster.
Vi har kommit fram till att användningen av mikrobetalningar främst uteblivit på
grund av den gratistradition som finns på Internet idag. Ytterligare en bidragande
orsak är att det finns många system som kan hantera mikrobetalningar, men inget har
blivit tillräckligt stort. Den stora framtida tillämpningen av mikrobetalningar finns
inom den mobila sektorn, eftersom det nu kommer att bli möjligt att ta betalt för den
överförda informationsmängden istället för den uppkopplade tiden.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: Datavetenskap, ADB, Elektronisk handel, Mikrobetalningar, Kandidatarbete, Elektroniska affärer, mobila tjänster

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
bengt.carlsson@bth.se
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: