Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Emma Hessbo; Ann-Sofie Hägg; Anni Justad , pp. 45. Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2002.

The work

Författare / Author: Emma Hessbo, Ann-Sofie Hägg, Anni Justad
it99ehe@student.bth.se, it99ash@student.bth.se, it99jju@student.bth.se
Titel / Title: I'm SALSA How are you?
Översatt titel / Translated title: I'm SALSA How are you?
Abstrakt Abstract:

Genom vår undersökning ville vi ta reda på om SALSA, Vodafones data warehouse tillgodoser användarnas informationsbehov. Som stöd för vår analys jämförde vi befintliga teorier inom områdena information samt data warehouse, med tillämpning i verkligheten genom vårt referensföretag. Undersökningen har utförts genom skriftliga intervjuer samt enkäter, där två olika undersökningsgrupper ingått. Den ena gruppen har utgjorts av SALSAs utvecklare och den andra av SALSAs användare.

Den hypotes som vi arbetat med är "SALSA tillgodoser användarnas informationsbehov" med underfrågorna "Vilka krav kan användarna rimligen ställa på SALSA?", "Vilken information saknar användarna att få fram från SALSA?", "Vilka förslag på förbättringar gällande SALSA har användarna?" samt "Räcker användarforum för att framföra användarnas synpunkter på SALSA?".

Då vi analyserat och bearbetat materialet från enkätundersökningen samt besvarat våra frågeställningar, har vi verifierat vår hypotes. Överlag får användarna sitt informationsbehov tillgodosett av SALSA, även om såväl utvecklare som användare är medvetna om att vissa förbättringar skulle kunna göras.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Nyckelord / Keywords: data warehouse, databas, datalager, vodafone

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationsteknologiutbildning/Information Technology
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Bengt Carlsson
bca@bth.se
Examinator / Examiner: Bengt Carlsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för programvaruteknik och datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.ipd.bth.se/
I samarbete med / In co-operation with: Vodafone

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: hessbo, haegg, justad.pdf (825 kB, öppnas i nytt fönster)