Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Andreas Rubin BEE05:09, pp. 74. TEK/avd. för telekommunikationssystem, 2005.

The work

Författare / Author: Andreas Rubin
anru01@student.bth.se
Titel / Title: IF Trions hemsida
Översatt titel / Translated title: IF Trions homepage
Abstrakt Abstract:

Detta är rapporten för hur IF Trions hemsida kom till och utvecklades. Från det att iden
kläcktes tills det att hemsidan var helt färdigställd. Arbetet bygger mycket på de olika
säkerhetsbrister som en hemsida kan ha, till exempel hur lösenord ska hanteras. Med
avseende på detta så ingår ett avsnitt i rapporten om de vanligaste säkerhetsproblem som man
kan tänkas stöta på under uppbyggnadsfasen och exempel på hur man kan lösa dem.
PHP är det programmeringsspråk som IF Trions hemsida är kodat med. För att göra det lättare
att välja vilket programmeringsspråk man ska använda sig av när man ska börja koda en
hemsida så ingår ett kapitel som tar upp fördelar och nackdelar om PHP och ASP. Detta är de
två ledande programmeringsspråken för producering av hemsidor.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\General

Nyckelord / Keywords: IF Trion, hemsida, säkerhet, homepage, security

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Internetsystems
Registreringsdatum / Date of registration: 11/18/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Ekberg
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för telekommunikationssystem
S-371 41 Karlskrona
+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: IF Trion

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: rapportslutlig.pdf (630 kB, öppnas i nytt fönster)