Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Ronnie Gustafsson; Didier Kongolo MEE- 9813, pp. 33. Department of Telecommunications and Signal Processing, 1999.

The work

Författare / Author: Ronnie Gustafsson, Didier Kongolo
ronnie.gustafsson@its.hk-r.se, didier.kongolo@era.ericsson.se
Titel / Title: Utvärdering av en beslutsåterkopplad kanalestimator för tredje generationens mobiltelefonisystem
Översatt titel / Translated title: Evaluation of a decision directed channel estimator for UMTS/IMT-2000
Abstrakt Abstract:

This Masters thesis work describes a comparison between two different methods for estimation of the down channel (base station to mobile subscriber) in Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA).

The first estimation method, Optimal Feed-forward Channel Estimation (OFCE), is a conventional method that bases the estimates on data that is known to both sender and receiver, so called pilots. The second method, Decision Directed Channel Estimation (DDCE), is an elaboration of OFCE. It also uses user data for estimation.

Simulations show that DDCE, in comparison to OFCE, does not attain an improvement in signal-to-noise-ratio (SNR) for high bit error rates (BER). An improvement is only seen when the BER becomes much lower than what is common in real situations.

In conclusion DDCE is complicated, involves many mathematical operations and gives insignificant improvement of SNR when BER takes common values. It is legitimate to question if it is possible to use the method in a real mobile phone system.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Examensarbetets syfte är att jämföra två metoder för estimering av framkanalen (basstation till mobiltelefon) i Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA).

Den första estimeringsmetoden, Optimal Feedforward Channel Estimation (OFCE), är en konventionell estimeringsmetod som baserar estimaten på för sändare och mottagare känd information, så kallade piloter. Den andra metoden, Decision Directed Channel Estimation (DDCE), är en vidareutveckling av OFCE. Den är besluts\-åter\-kopplad och använder även användardata vid estimeringen.

Genom simuleringar kan man dra slutsatsen att DDCE, i jämförelse med OFCE, inte tillåter en minskning i signal-brus-förhållandet (SNR) då bitfelssannolikheten (BER) är stor. En förbättring går att mäta först vid mycket lägre BER än vad som är normalt i verkliga sammanhang.

Slutsatsen blir att DDCE är komplex, väldigt beräkningskrävande, och ger liten förbättring på SNR vid normala BER, vilket gör det befogat att fråga sig om det är möjligt att använda metoden i ett mobiltelefonisystem.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: M.Sc.EE, master, thesis, magisterexamen, magister examen, W-CDMA, WCDMA, CDMA, UMTS, IMT-2000, telefonsystem, mobiltelefoni, channel estimation, kanalestimering, kanal, estimering, decision directed, beslutsåterkopplad

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Elektroteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: D-Uppsats/Magister/Master

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Eriksson, Ericsson Mobile Communications AB, Lund
Examinator / Examiner: Sven Nordholm, Högskolan Karlskrona/Ronneby
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Department of Telecommunications and Signal Processing

+46 455 780 00
I samarbete med / In co-operation with: Ericsson Mobile Communications AB, Lund
Anmärkningar / Comments:

Ronnie Gustafssons hemsida
http://194.47.136.185/isbpc85/exjobb_magister/index.html

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: utvärdering av en beslutsåterkopplad...pdf (727 kB, öppnas i nytt fönster)