Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Erfan Shirazi; Mattias Håkansson; Christian Abels , pp. 81. TEK/avd. för programvaruteknik, 2004.

The work

Författare / Author: Erfan Shirazi, Mattias Håkansson, Christian Abels
ersb01@student.bth.se
Titel / Title: A performance and installation research in web server solutions for small e-commerce systems.
Översatt titel / Translated title: En prestanda och installations forskning i webb server lösningar för mindre e-handel system.
Abstrakt Abstract:

This thesis investigates two different web server solutions. One is a commercial, proprietary solution known as the Windows solution that consists of Windows Server 2003, IIS and ASP.
The other is a free, open source solution consisting of FreeBSD, Apache and PHP. The both solutions had the database MySQL as a common component.

The hypothesis that was used in this investigation is as follows: IIS on Windows Server is not better than Apache on FreeBSD for e-commerce systems. To answer the hypothesis two empirical comparisons were conducted. One was a response time experiment testing two symmetrical web shops developed for the both solutions. For this response time test a stress test application was developed. The second comparison was a case study in the ease of installation of the two different solutions.

The third empirical research method was a survey that was conducted among Swedish web hotel administrators. The survey identifies various factors that play a part when choosing one of the solutions. Open source users prefer performance, security and costs of software while Windows users prefer required knowledge, usability and compatibility.

By analysing our result it is shown that the hypothesis is verified proving that an open source solution reports better performance because it has lower response times than the Windows solution. The results from the case study show that Windows is the easiest solution to install.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Den här uppsatsen undersöker två olika webbservrar lösningar. En är kommersiell patentskyddad lösning känd som Windows lösningen som består av Windows Server 2003, IIS och ASP. Den andra lösningen är en gratis open source lösning som består av FreeBSD, Apache och PHP. Båda lösningarna har databasen MySQL som en jämensam komponent.

Hypotesen som användes i denna forskning är; IIS på Windows Server är inte bättre än Apache på FreeBSD för e-handel system. För att kunna besvara hypotesen gjordes två empirisk jämförelsen. En var respons tid experiment som testade två symmetriska webb shops som var utvecklad av oss för bägge lösningarna. För detta experiment utvecklades en stress test program. Den andra jämförelsen var en fallstudie i lätthet av installation av dessa två lösningar.

Den tredje forsknings metoden är en undersökning bland svensk webb hotell administratörer. Undersökningen identifierar olika faktorer som spelar roll när man väljer en av lösningarna. Open source användare föredrar prestanda, säkerhet och kostnad av mjukvara medan Windows användare föredrar obligatorisk kunskap, användbarhet och jämförbarhet.

Genom analys av våra resultat har vi visat att vår hypotes är verifierad och detta bevisar att open source lösningen har bättre prestanda genom att den har lägre respons tid än Windows lösningen. Resultatet av fallstudien visar att Windows är lättare att installera.
Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Computersystems

Nyckelord / Keywords: Web servers, stress-test, response time, e-commerce, server side scripting languages, installation process, Windows, FreeBSD, PHP, ASP

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme International Information Systems, 120 poäng
Registreringsdatum / Date of registration: 06/02/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Miroslaw Staron
miroslaw.staron@bth.se
Examinator / Examiner: Guohua Bai
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: TEK/avd. för programvaruteknik
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: thesis - final.pdf (1325 kB, öppnas i nytt fönster)