Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Birkan Atilmis; Linda Hoff , pp. 38. Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science, 2001.

The work

Författare / Author: Birkan Atilmis, Linda Hoff
is98lho@student.bth.se, adb98bat@student.bth.se
Titel / Title: IPv6 - Inte längre frågan OM och inte så mycket NÄR utan snarare HUR!
Översatt titel / Translated title: IPv6 - no longer a question of IF and less a question of WHEN but rather HOW!
Abstrakt Abstract:

Problemområde:
Idag har Internet blivit var mans egendom. Detta innebär tyvärr en hel del problem. Det tydligaste vi står inför idag är att IP-adresserna håller på att ta slut. För att bli av med problemet används olika temporära lösningar ("lappningsteknik") men även en permanent lösning utvecklas, nämligen Ipv6 (Internet Protocol version 6).Det nya protokollet löser adressbristen men har även många andra funktioner så som säkerhet och bättre routinglösningar. Vi ställde oss då frågan varför har ingen övergång skett trots dessa fördelar.
Frågeställning:
Var i övergången mellan IPv4 och IPv6 står vi idag? Varför har inte övergången mellan IPv4 och IPv6 redan skett? Vilka är de största anledningarna och vilka fler möjliga finns det?
Slutsats:
Arbetet visar att tiden för en övergång ännu inte är inne. Huvudanledningarna är att det saknas produkter och en allmän anledning för en migration.

Ämnesord / Subject: Datavetenskap - Computer Science\Networks and Communications
Datavetenskap - Computer Science\General
Datavetenskap - Computer Science\Computersystems
Nyckelord / Keywords: IP, IPv6, IPv4, 6bone, IETF, adressbrist, standard, teknik, produkter, kunskap

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Informationssystem/IS
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Håkan Grahn
hakan.grahn@bth.se
Examinator / Examiner: Håkan Grahn
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap/Dept. of Software Engineering and Computer Science
Inst. för Programvaruteknik och Datavetenskap S-372 25 Ronneby
+46 455 780 00
http://www.ipd.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: ipv6-final.pdf (387 kB, öppnas i nytt fönster)