Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Markus Holmgren; Shiva Loghmani , pp. 41. MAM/Sektionen för Management, 2012.

The work

Författare / Author: Markus Holmgren, Shiva Loghmani
Titel / Title: Kriterier för prestationsmått
Abstrakt Abstract:

Syftet med denna studie är att bidra med en ökad förståelse och kunskap gällande de kriterier som skapar relevanta prestationsmått och som används i vinstdrivande företag. Vidare är syftet att undersöka om tidigare forskares föreslagna kriterier för prestationsmått uppfylls och om dessa kriterier är tillräckligt relevanta. Efter genomförda intervjuer och analyser framkom att det finns stora brister främst gällande uppfyllandet av kriterierna för de icke-finansiella prestationsmåtten och ett förslag framförs gällande att företagen borde sträva efter branschöverskridande och standardiserade mått med klara regler för hur dessa skall redovisas. Vidare föreslås en ny modell gällande kriterier för prestationsmått samt vidare forskning i ämnet efterlyses.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Management Control

Nyckelord / Keywords: Prestationsmått, nyckeltal, KPI, SMART, styrmått

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8xennp
Program:/ Programme Ekonom online
Registreringsdatum / Date of registration: 08/22/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Anders Wrenne
Examinator / Examiner: Marie Aurell
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012holmgren.pdf (501 kB, öppnas i nytt fönster)