Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Johan Appelgren; Oscar Petersson , pp. 35. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Johan Appelgren, Oscar Petersson
beatboy80@hotmail.com, kaktuskorven_90@hotmail.com
Titel / Title: Digitala Orkesterinstrument - Att sälja illusionen om en riktig orkester
Översatt titel / Translated title: Digital Orchestral Instruments - Selling the illusion of a real orchestra
Abstrakt Abstract:

Denna uppsats undersöker svårigheterna i att skapa orkestermusik med hjälp av MIDI och kommer
fokusera på stråkarna i orkestern. För att komma fram till eventuella lösningar på problemen
kommer två guider på området användas och jämföras mot varandra. Guidernas innehåll appliceras
sedan på ett musikstycke som skrivits och vilken guide som är mest effektiv bedöms av en
testgrupp. Testgruppen består av åtta personer med varierande musikbakgrund och slutsatsen blev
att guide två var mest effektiv då den tar upp punkter som inte guide ett gör.

Ämnesord / Subject: Medieteknik - Media Technology

Nyckelord / Keywords: MIDI, Virtuella musikinstrument, Orkester

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vamqx
Program:/ Programme Digital ljudproduktion
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger, Rebecka Molin
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00