Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carola Andersson; Kajsa Petersson , pp. 80. MAM/Sektionen för Management, 2004.

The work

Författare / Author: Carola Andersson, Kajsa Petersson
Titel / Title: Organiserat samarbete mellan lärare och kollegor inom IKT-baserad distansundervisning
Abstrakt Abstract:

Abstrakt
Detta är en hermeneutisk studie där vi använt oss av intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi har studerat samarbete ur ett lärarperspektiv i distansundervisning på Blekinge Tekniska högskola (BTH). Vad vi fann var att lärarna och deras kollegor efterfrågade ett mer organiserat samarbete dem emellan. Två former för ett ökat samarbete är, samarbete i team och i distansnätverk, vilka kan existera parallellt med varandra. I nätverket ingår alla personer som arbetar med distanskurser, allt ifrån lärare till tekniker. Team är en mindre enhet för samarbete och är uppbyggd runt en specifik distanskurs. Deltagarna i teamet är experter på olika yrkesområden och kan komplettera och hjälpa varandra. Lärarna är experter på sitt område, vilket är undervisning, och vill inte behöva känna sig tvingade att bli experter på nya områden, för att kunna undervisa på distans. Undersökningen visar att de teammedlemmar som kan vara till hjälp för lärarna är: Andra lärare, Administratörer, Teknikpedagoger, Bibliotekarier, Inlånade kompetenser, Tekniker och Studentrepresentanter. Kursen och temadeltagarna, i huvudsak lärarna, avgör när och hur mycket de olika experterna behövs under kursen. Men det är viktigt att vara medveten om att alla inte vill arbeta i team eller anser att samarbete alltid är positivt. Samarbete och teamarbete ska ses som ett stöd för lärarnas i deras arbete.

Ämnesord / Subject: Samhällsvetenskap - Social Sciences\Education

Nyckelord / Keywords: Administratör, Distanskurs, Distansundervisning, Högskoleundervisning, Lärare, Nätverk, Organiserat teamarbete, Samarbete, Team, Teknikpedagog

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Humanistiskt program
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2005
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Rose-Marie Olsson
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00