Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Carina Assarsson; Ing-Marie Åkesson-Blomberg , pp. 54. Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management, 2004.

The work

Författare / Author: Carina Assarsson, Ing-Marie Åkesson-Blomberg
Titel / Title: Strävan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix
Översatt titel / Translated title: The Company Karlskrona Musikfest´s efforts to reach maximum attendance – An analysis of the New Years review DNA 2003/04 and their promotion mix.
Abstrakt Abstract:

Sammanfattning

Abstract


Titel: Strävan för företaget Karlskrona Musikfest att uppnå maximal publiktillströmning – En analys av Nyårsrevyn DNA 2003/04 och dess promotionmix

Title: The Company Karlskrona Musikfest´s efforts to reach maximum attendance – An analysis of the New Years review DNA 2003/04 and their promotion mix.


Författare/Authors: Carina Assarsson & Ing-Marie Åkesson-Blomberg

Handledare/Supervisor: Tom Michel


Institution: Institutionen för Ekonomi och Management, Blekinge Tekniska Högskola

Department: Department of Business Administration, Blekinge Institute of Technology


Kurs: Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng

Course: Bachelor thesis in Business Administration, 10 credits.


Syfte: Studien undersöker hur Karlskrona Musikfest har marknadsfört Nyårsrevyn och om den valda promotionmixen var bra. Undersökningen svarar även på frågan om vilken ålderskategori som främst tilltalas av Nyårsrevyn. Slutligen så ger den en bättre förståelse för liknande evenemangs promotionmixer.

Purpose: The study examines how the New Years review in Karlskrona markets their show and if their promotionmix has been successful. The study also answers the question of which age group the review interests. Finally it will give a better understanding for other arrangements to their advertising and promotion mixes.


Metod: Undersökningen är en deduktiv och kvantitativ fallstudie. Den har också en kvalitativ ansats, då intervjuer med producenten för nyårsrevyn genomförts.

Method: The study is a case study and it’s deductive and quantitative. Because of the meeting with the producer, it is also a bit qualitative.


Slutsatser: De slutsatser författarna kommit fram till genom studien är att företaget Karlskrona Musikfest som producerar Nyårsrevyn, genom sin nysatsning på TV reklam använt sig av en bra promotionmix. Den mest uppmärksammande reklamen var i nämnd ordning, annonsering, TV reklam och affischering. Denna rangordning stämmer väl överens med vilken reklam som nyårsrevyns publik tilltalas av. Åldern på revypubliken visade sig vara förhållandevis hög och revyn attraherar inte den unga publiken i så stor utsträckning. Åtminstone inte de som är under 40 år. Om evenemanget önskar ändra sin målgrupp och försöka attrahera även de yngre åldersgrupperna i framtiden behöver företaget förmodligen se över sin promotionmix och troligtvis satsa ännu mer kapital på marknadsföringen.

Results: The study concludes that the company who arranges the review had an effective mix of advertising, the decision to include the TV-commercials happened to be a good choice. Those types of advertising that were most noticed, was advertising in a newspaper, TV-commercials and posters. When it came to acceptable advertising the same order did appear. The analysis shown, that the New Years review did not attract younger people, to a great extent. The age of the audience was quite advanced. If the company wants to attract younger people as well, they have to reconsider their commercial channels. Finally enlarge the budget of advertising may be necessary.

Ämnesord / Subject: Företagsekonomi - Business Administration\Marketing

Nyckelord / Keywords: Marknadsföring, reklam, annons, promotionmix, nyårsrevy

Publication info

Dokument id / Document id:
Program:/ Programme Fristående kurs
Registreringsdatum / Date of registration: 09/16/2004
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Tom Michel
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: Inst. för ekonomi och management/Dept. of Business Administration and Management
Inst. för ekonomi och management S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00
http://www.iem.bth.se/

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: en analys av nyårsrevyn dna 2003-04.pdf (348 kB, öppnas i nytt fönster)