Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Shahad Al-Delemi , pp. 47. MAM/Sektionen för Management, 2011.

The work

Författare / Author: Shahad Al-Delemi
shal05@student.bth.se
Titel / Title: Virtual Meeting's efficiency
Översatt titel / Translated title: Effektiva virtuella möten
Abstrakt Abstract:

Idag använder många stora företag sig av distansarbete, där projekt utförs på olika orter/länder. För att få distansarbetet att vara så effektivt som möjligt så använder projektgrupperna sig av tekniska verktyg i sina möten som är utvecklade för att effektivisera dessa virtuella möten bland projektgruppen som befinner sig på olika orter/länder. Projektgruppen beteendet har också stor påverkan på hur effektiva dessa virtuella möten blir.

Populärvetenskaplig beskrivning / Popular science summary: Many organizations choose to work in a distributed environment in order to be competitive in many locations both nationally and internationally. The new technologi make it possible for organizations to communicate, collaborate and develop at a distance. That means that many projectmeetings that require employees from different locations to meet can be hold virtually. This contributes to significant savings for organizations, temporally and
financially. This study will focus on the technical communication tools and meetings’ discipline and how these factors affect the efficiency of virtual meetings.
In the company where the study took place their projects are very distributed across the country, which means that employees are dependent on the virtual meetings to develop at a distance.
This study was conducted using participant observation and structured interviews. The results of this study show that different factors related to the Technical communication tools and meetings’ discipline has a big impact on the
efficiency of virtual meetings.
Ämnesord / Subject: Telekommunikation - Telecommunications

Nyckelord / Keywords: Distruberade företag, virtuella

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8h6dj2
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i industriell ekonomi
Registreringsdatum / Date of registration: 05/24/2011
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för civilingenjörsexamen/Degree project, Master of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Björn Stille
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: MAM/Sektionen för Management
S-372 25 Ronneby
+46 455 38 50 00

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2011al-delemis.pdf (450 kB, öppnas i nytt fönster)