Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Herbertsson Rebecka; Sundh Oskar BTH-AMT-EX--2012/CI-01--SE, pp. 120. ING/School of Engineering, 2012.

The work

Författare / Author: Herbertsson Rebecka, Sundh Oskar
oskar.sundh@telia.com, rebeckaherbertsson@hotmail.com
Titel / Title: Förbättrad leveranssäkerhet av reservdelar från PVS till SDC-L
Abstrakt Abstract:

Vi har blivit tilldelade ett arbete med syfte att förbättra leveranssäkerheten av reservdelar från Produktverkstad S till reservdelslagret på Xylem Water Solutions i Emmaboda. Produktverkstad S är den största verkstaden på företaget och tillverkar de små och mellanstora pumparna.

I dagens industrier tittas det mycket på OTD det vill säga On Time Delivery. Med det menas att oavsett om det gäller en ny produkt eller reservdel så vill kunden ha sin order levererad i tid. Kunden bryr sig inte om att en operatör varit sjuk, maskinen stått stilla eller att lastbilen är försenad, ordern ska levereras. Det finns inga bortförklaringar om varför den inte ska levereras.

Vi har i vårt arbete tittat på hela systemet för att förstå de olika delar som ska fungera ihop. Genom att intervjua och arbeta tillsammans med operatörer, logistiker, produktionsledning och chefer har vi fått en tydlig bild hur det idag ser ut på företaget. Vi har hittat tydliga problem inom olika funktioner och har främst kommit fram till förbättringar inom bearbetning och logistik. Här har vi räknat ut CTI, Cycle Time Interval per familjegrupp och även bestämt rätt ledtider.

För att kunna nå vårt mål på 96 % servicegrad måste företaget först lösa dagens Application Production Planner, APP-system(-12%), överbokning i APP/T028(-10%), Familjekörning(-7%), oplanerade maskinstillestånd(-5%) för att nämna några av de möjligheter vi hittat. Vi har också skapat ett nytt system som skulle hjälpa till och höja servicegraden samt säkra de förbättringar som krävs för att det ska fungera.

Nyckelord:
Produktverkstad S reservdelslagret, OTD, bearbetning, logistik, CTI, APP, T028, familjekörning, maskinstillestånd.

Ämnesord / Subject: Maskinteknik - Mechanical Engineering\General

Nyckelord / Keywords: Logistik, Leveranssäkerhet, Bearbetning, Arbetssätt

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8sn33w
Program:/ Programme Civilingenjörsprogram i maskinteknik
Registreringsdatum / Date of registration: 03/23/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: Examensarbete för civilingenjörsexamen/Degree project, Master of Science in Engineering

Context

Handledare / Supervisor: Xylem Water Solutions, Mats Walter
mats.walter@bth.se
Examinator / Examiner: Mats Walter
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: ING/School of Engineering

+46 455 38 50 00
I samarbete med / In co-operation with: Xylem Water Solutions

Files & Access

Bifogad uppsats fil(er) / Files attached: bth2012sundh.pdf (1843 kB, öppnas i nytt fönster)