Inlämning av Examensarbete / Submission of Thesis

Olof Axelsson , pp. 37. DSN/School of Planning and Media Design, 2012.

The work

Författare / Author: Olof Axelsson
Titel / Title: Försäljningsmetoder för spel på Android Market
Översatt titel / Translated title: Selling Methods for games on Android Market
Abstrakt Abstract:

Smartphones med Android som operativsystem har under de senaste åren blivit en allt större del av vår vardag. Kandidatarbetet undersöker vilken försäljningsmetod man som utvecklare ska använda sig av för att få största möjliga förtjänst, när man säljer ett spel på Androids marknad. De försäljningsmetoder, som studerats, är reklam, prissatt och in app billing. Från insamlad statistik av Google och enkäter har en förståelse kring vilken metod att föredra tagits fram. Resultaten visar att alla fungerar trots deras olikheter sinsemellan. Förslag på hur en blandning av försäljningsmetoderna kan användas och hur man applicerar rätt metod till rätt spel diskuteras och presenteras.

Ämnesord / Subject: Spelutveckling - Digital Game Development
Medieteknik - Media Technology
Nyckelord / Keywords: Försäljningsmetoder, android, android market, mobilspel

Publication info

Dokument id / Document id: houn-8vafvu
Program:/ Programme Digitala spel
Registreringsdatum / Date of registration: 06/15/2012
Uppsatstyp / Type of thesis: C-Uppsats

Context

Handledare / Supervisor: Peter Giger, Kalle Wirén & Fredrik Gullbrandson
Examinator / Examiner: Lena Trojer
Organisation / Organisation: Blekinge Institute of Technology
Institution / School: DSN/School of Planning and Media Design

+46 455 38 50 00